Latvian stop words

The following is a list of stop words that are frequently used in latvian language, but do not carry the thematic component.

As a rule in SEO, this set of words trying to exclude in the analysis. We always welcome, if you have any suggestions to change or supplement the list.

These words can be excluded from analyzing on Word Counter page.

1 aiz
2 ap
3 apakš
4 apakšpus
5 ar
6 arī
7 ārpus
8 augšpus
9 bet
10 bez
11 bija
12 bijām
13 bijāt
14 biji
15 biju
16 būs
17 būsi
18 būsiet
19 būsim
20 būšu
21 būt
22 caur
23 dēļ
24 diemžēl
25 diezin
26 droši
27 esam
28 esat
29 esi
30 esmu
31 gan
32 gar
33 iekam
34 iekām
35 iekams
36 iekāms
37 iekš
38 iekšpus
39 ik
40 ir
41 it
42 itin
43 iz
44 ja
45
46 jau
47 jeb
48 jebšu
49 jel
50 jo
51 ka
52
53 kamēr
54 kaut
55 kļūs
56 kļūsi
57 kļūsiet
58 kļūsim
59 kļūst
60 kļūstam
61 kļūstat
62 kļūsti
63 kļūstu
64 kļūšu
65 kļūt
66 kļuva
67 kļuvām
68 kļuvāt
69 kļuvi
70 kļuvu
71 kolīdz
72 kopš
73 labad
74 lai
75 lejpus
76 līdz
77 līdzko
78 ne
79
80 nebūt
81 nedz
82 nekā
83 nevis
84 nezin
85 no
86 nu
87 otrpus
88 pa
89 par
90 pār
91 pat
92 pēc
93 pie
94 pirms
95 pret
96 priekš
97 šaipus
98 starp
99
100 taču
101 tad
102 tādēļ
103 tak
104 tālab
105 tapāt
106 tāpēc
107 tapi
108 taps
109 tapsi
110 tapsiet
111 tapsim
112 tapšu
113 tapt
114 te
115 tiec
116 tiek
117 tiekam
118 tiekat
119 tieku
120 tik
121 tika
122 tikai
123 tikām
124 tikāt
125 tiki
126 tikko
127 tiklab
128 tiklīdz
129 tiks
130 tiksiet
131 tiksim
132 tikšu
133 tikt
134 tiku
135 tikvien
136 tomēr
137 topat
138 turpretī
139 turpretim
140 un
141 uz
142 vai
143 var
144 varat
145 varēja
146 varējām
147 varējāt
148 varēji
149 varēju
150 varēs
151 varēsi
152 varēsiet
153 varēsim
154 varēšu
155 varēt
156 vien
157 viņpus
158 virs
159 virspus
160 vis
161 zem
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.