Norwegian stop words

The following is a list of stop words that are frequently used in norwegian language, but do not carry the thematic component.

As a rule in SEO, this set of words trying to exclude in the analysis. We always welcome, if you have any suggestions to change or supplement the list.

These words can be excluded from analyzing on Word Counter page.

1 Å
2 alle
3 andre
4 arbeid
5 av
6 begge
7 bort
8 bra
9 bruke
10 da
11 denne
12 der
13 deres
14 det
15 din
16 disse
17 du
18 eller
19 en
20 ene
21 eneste
22 enhver
23 enn
24 er
25 et
26
27 folk
28 for
29 fordi
30 forsÛke
31 fra
32 fÛr
33 fÛrst
34
35 gjorde
36 gjÛre
37 god
38 ha
39 hadde
40 han
41 hans
42 hennes
43 her
44 hva
45 hvem
46 hver
47 hvilken
48 hvis
49 hvor
50 hvordan
51 hvorfor
52 i
53 ikke
54 inn
55 innen
56 kan
57 kunne
58 lage
59 lang
60 lik
61 like
62
63 makt
64 mange
65 mÅte
66 med
67 meg
68 meget
69 men
70 mens
71 mer
72 mest
73 min
74 mye
75
76 nÅr
77 navn
78 nei
79 ny
80 og
81 ogsÅ
82 om
83 opp
84 oss
85 over
86
87 part
88 punkt
89 rett
90 riktig
91
92 samme
93 sant
94 si
95 siden
96 sist
97 skulle
98 slik
99 slutt
100 som
101 start
102 stille
103 tid
104 til
105 tilbake
106 tilstand
107 under
108 ut
109 uten
110 var
111 vÅr
112 ved
113 verdi
114 vi
115 vil
116 ville
117 vite
118 vÖre
119 vÖrt
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.