The list of stop words

The following is a list of stop words that are frequently used in different languages.

Where these stops words belong to English, French, German or other normally they include prepositions, particles, interjections, unions, adverbs, pronouns, introductory words, numbers from 0 to 9 (unambiguous), other frequently used official, independent parts of speech, symbols, punctuation. Relatively recently, this list was supplemented by such commonly used on the Internet sequences of symbols as www, com, http, etc.

There are 2 views of stop words: table and list. Just use one most convenient to you.

For the external usage, please, download stop words of particular language as XML, TXT or JSON.

 Json  Xml  Txt
1 a
2 aby
3 ach
4 acz
5 aczkolwiek
6 aj
7 albo
8 ale
9 ależ
10
11 bardziej
12 bardzo
13 będą
14 będzie
15 bez
16 bo
17 bowiem
18 by
19 być
20 był
21 była
22 byli
23 było
24 były
25 bynajmniej
26 cała
27 cali
28 cały
29 ci
30 cię
31 ciebie
32 co
33 cokolwiek
34 coś
35 czasami
36 czasem
37 czemu
38 czy
39 czyli
40 daleko
41 dla
42 dlaczego
43 dlatego
44 do
45 dobrze
46 dokąd
47 dość
48 dużo
49 dwa
50 dwaj
51 dwie
52 dwoje
53 dziś
54 dzisiaj
55 gdy
56 gdyby
57 gdyż
58 gdzie
59 gdziekolwiek
60 gdzieś
61 go
62 i
63 ich
64 ile
65 im
66 inna
67 inne
68 inny
69 innych
70
71 ja
72
73 jak
74 jakaś
75 jakby
76 jaki
77 jakichś
78 jakie
79 jakiś
80 jakiż
81 jakkolwiek
82 jako
83 jakoś
84 je
85 jeden
86 jedna
87 jednak
88 jednakże
89 jedno
90 jego
91 jej
92 jemu
93 jeśli
94 jest
95 jestem
96 jeszcze
97 jeżeli
98 już
99 każdy
100 kiedy
101 kierunku
102 kilka
103 kimś
104 kto
105 ktokolwiek
106 która
107 które
108 którego
109 której
110 który
111 których
112 którym
113 którzy
114 ktoś
115 ku
116 lat
117 lecz
118 lub
119 ma
120 mają
121 mam
122 mi
123 między
124 mimo
125 mną
126 mnie
127 mogą
128 moi
129 moim
130 mój
131 moja
132 moje
133 może
134 możliwe
135 można
136 mu
137 musi
138 my
139 na
140 nad
141 nam
142 nami
143 nas
144 nasi
145 nasz
146 nasza
147 nasze
148 naszego
149 naszych
150 natomiast
151 natychmiast
152 nawet
153 nią
154 nic
155 nich
156 nie
157 niego
158 niej
159 niemu
160 nigdy
161 nim
162 nimi
163 niż
164 no
165 o
166 obok
167 od
168 około
169 on
170 ona
171 one
172 oni
173 ono
174 oraz
175 owszem
176 pan
177 pana
178 pani
179 po
180 pod
181 podczas
182 pomimo
183 ponad
184 ponieważ
185 powinien
186 powinna
187 powinni
188 powinno
189 poza
190 prawie
191 przecież
192 przed
193 przede
194 przedtem
195 przez
196 przy
197 roku
198 również
199
200 sam
201 sama
202 się
203 skąd
204 sobą
205 sobie
206 sposób
207 swoje
208 ta
209 tak
210 taka
211 taki
212 takie
213 także
214 tam
215 te
216 tego
217 tej
218 ten
219 teraz
220 też
221 to
222 tobą
223 tobie
224 toteż
225 totobą
226 trzeba
227 tu
228 tutaj
229 twoi
230 twoim
231 twój
232 twoja
233 twoje
234 twym
235 ty
236 tych
237 tylko
238 tym
239 u
240 w
241 wam
242 wami
243 was
244 wasi
245 wasz
246 wasza
247 wasze
248 we
249 według
250 więc
251 więcej
252 wiele
253 wielu
254 właśnie
255 wszyscy
256 wszystkich
257 wszystkie
258 wszystkim
259 wszystko
260 wtedy
261 wy
262 z
263 za
264 żaden
265 żadna
266 żadne
267 żadnych
268 zapewne
269 zawsze
270 że
271 żeby
272 zeznowu
273 znów
274 został
a
aby
ach
acz
aczkolwiek
aj
albo
ale
ależ
bardziej
bardzo
będą
będzie
bez
bo
bowiem
by
być
był
była
byli
było
były
bynajmniej
cała
cali
cały
ci
cię
ciebie
co
cokolwiek
coś
czasami
czasem
czemu
czy
czyli
daleko
dla
dlaczego
dlatego
do
dobrze
dokąd
dość
dużo
dwa
dwaj
dwie
dwoje
dziś
dzisiaj
gdy
gdyby
gdyż
gdzie
gdziekolwiek
gdzieś
go
i
ich
ile
im
inna
inne
inny
innych
ja
jak
jakaś
jakby
jaki
jakichś
jakie
jakiś
jakiż
jakkolwiek
jako
jakoś
je
jeden
jedna
jednak
jednakże
jedno
jego
jej
jemu
jeśli
jest
jestem
jeszcze
jeżeli
już
każdy
kiedy
kierunku
kilka
kimś
kto
ktokolwiek
która
które
którego
której
który
których
którym
którzy
ktoś
ku
lat
lecz
lub
ma
mają
mam
mi
między
mimo
mną
mnie
mogą
moi
moim
mój
moja
moje
może
możliwe
można
mu
musi
my
na
nad
nam
nami
nas
nasi
nasz
nasza
nasze
naszego
naszych
natomiast
natychmiast
nawet
nią
nic
nich
nie
niego
niej
niemu
nigdy
nim
nimi
niż
no
o
obok
od
około
on
ona
one
oni
ono
oraz
owszem
pan
pana
pani
po
pod
podczas
pomimo
ponad
ponieważ
powinien
powinna
powinni
powinno
poza
prawie
przecież
przed
przede
przedtem
przez
przy
roku
również
sam
sama
się
skąd
sobą
sobie
sposób
swoje
ta
tak
taka
taki
takie
także
tam
te
tego
tej
ten
teraz
też
to
tobą
tobie
toteż
totobą
trzeba
tu
tutaj
twoi
twoim
twój
twoja
twoje
twym
ty
tych
tylko
tym
u
w
wam
wami
was
wasi
wasz
wasza
wasze
we
według
więc
więcej
wiele
wielu
właśnie
wszyscy
wszystkich
wszystkie
wszystkim
wszystko
wtedy
wy
z
za
żaden
żadna
żadne
żadnych
zapewne
zawsze
że
żeby
zeznowu
znów
został
Feedback