The list of stop words

The following is a list of stop words that are frequently used in different languages.

Where these stops words belong to English, French, German or other normally they include prepositions, particles, interjections, unions, adverbs, pronouns, introductory words, numbers from 0 to 9 (unambiguous), other frequently used official, independent parts of speech, symbols, punctuation. Relatively recently, this list was supplemented by such commonly used on the Internet sequences of symbols as www, com, http, etc.

There are 2 views of stop words: table and list. Just use one most convenient to you.

For the external usage, please, download stop words of particular language as XML, TXT or JSON.

 Json  Xml  Txt
1 acea
2 aceasta
3 această
4 aceea
5 acei
6 aceia
7 acel
8 acela
9 acele
10 acelea
11 acest
12 acesta
13 aceste
14 acestea
15 aceşti
16 aceştia
17 acolo
18 acord
19 acum
20 ai
21 aia
22 aibă
23 aici
24 al
25 ăla
26 ale
27 alea
28 ălea
29 altceva
30 altcineva
31 am
32 ar
33 are
34
35 aşadar
36 asemenea
37 asta
38 ăsta
39 astăzi
40 astea
41 ăstea
42 ăştia
43 asupra
44 aţi
45 au
46 avea
47 avem
48 aveţi
49 azi
50 bine
51 bucur
52 bună
53 ca
54
55 căci
56 când
57 care
58 cărei
59 căror
60 cărui
61 cât
62 câte
63 câţi
64 către
65 câtva
66 caut
67 ce
68 cel
69 ceva
70 chiar
71 cinci
72 cînd
73 cine
74 cineva
75 cît
76 cîte
77 cîţi
78 cîtva
79 contra
80 cu
81 cum
82 cumva
83 curând
84 curînd
85 da
86
87 dacă
88 dar
89 dată
90 datorită
91 dau
92 de
93 deci
94 deja
95 deoarece
96 departe
97 deşi
98 din
99 dinaintea
100 dintr-
101 dintre
102 doi
103 doilea
104 două
105 drept
106 după
107 ea
108 ei
109 el
110 ele
111 eram
112 este
113 eşti
114 eu
115 face
116 fără
117 fata
118 fi
119 fie
120 fiecare
121 fii
122 fim
123 fiţi
124 fiu
125 frumos
126 graţie
127 halbă
128 iar
129 ieri
130 îi
131 îl
132 îmi
133 împotriva
134 în
135 înainte
136 înaintea
137 încât
138 încît
139 încotro
140 între
141 întrucât
142 întrucît
143 îţi
144 la
145 lângă
146 le
147 li
148 lîngă
149 lor
150 lui
151
152 mai
153 mâine
154 mea
155 mei
156 mele
157 mereu
158 meu
159 mi
160 mie
161 mîine
162 mine
163 mult
164 multă
165 mulţi
166 mulţumesc
167 ne
168 nevoie
169 nicăieri
170 nici
171 nimeni
172 nimeri
173 nimic
174 nişte
175 noastră
176 noastre
177 noi
178 noroc
179 noştri
180 nostru
181 nouă
182 nu
183 opt
184 ori
185 oricând
186 oricare
187 oricât
188 orice
189 oricînd
190 oricine
191 oricît
192 oricum
193 oriunde
194 până
195 patra
196 patru
197 patrulea
198 pe
199 pentru
200 peste
201 pic
202 pînă
203 poate
204 pot
205 prea
206 prima
207 primul
208 prin
209 puţin
210 puţina
211 puţină
212 rog
213 sa
214
215 săi
216 sale
217 şapte
218 şase
219 sau
220 său
221 se
222 şi
223 sînt
224 sîntem
225 sînteţi
226 spate
227 spre
228 ştiu
229 sub
230 sunt
231 suntem
232 sunteţi
233 sută
234 ta
235 tăi
236 tale
237 tău
238 te
239 ţi
240 ţie
241 timp
242 tine
243 toată
244 toate
245 tot
246 toţi
247 totuşi
248 trei
249 treia
250 treilea
251 tu
252 un
253 una
254 unde
255 undeva
256 unei
257 uneia
258 unele
259 uneori
260 unii
261 unor
262 unora
263 unu
264 unui
265 unuia
266 unul
267
268 vi
269 voastră
270 voastre
271 voi
272 voştri
273 vostru
274 vouă
275 vreme
276 vreo
277 vreun
278 zece
279 zero
280 zi
281 zice
acea
aceasta
această
aceea
acei
aceia
acel
acela
acele
acelea
acest
acesta
aceste
acestea
aceşti
aceştia
acolo
acord
acum
ai
aia
aibă
aici
al
ăla
ale
alea
ălea
altceva
altcineva
am
ar
are
aşadar
asemenea
asta
ăsta
astăzi
astea
ăstea
ăştia
asupra
aţi
au
avea
avem
aveţi
azi
bine
bucur
bună
ca
căci
când
care
cărei
căror
cărui
cât
câte
câţi
către
câtva
caut
ce
cel
ceva
chiar
cinci
cînd
cine
cineva
cît
cîte
cîţi
cîtva
contra
cu
cum
cumva
curând
curînd
da
dacă
dar
dată
datorită
dau
de
deci
deja
deoarece
departe
deşi
din
dinaintea
dintr-
dintre
doi
doilea
două
drept
după
ea
ei
el
ele
eram
este
eşti
eu
face
fără
fata
fi
fie
fiecare
fii
fim
fiţi
fiu
frumos
graţie
halbă
iar
ieri
îi
îl
îmi
împotriva
în
înainte
înaintea
încât
încît
încotro
între
întrucât
întrucît
îţi
la
lângă
le
li
lîngă
lor
lui
mai
mâine
mea
mei
mele
mereu
meu
mi
mie
mîine
mine
mult
multă
mulţi
mulţumesc
ne
nevoie
nicăieri
nici
nimeni
nimeri
nimic
nişte
noastră
noastre
noi
noroc
noştri
nostru
nouă
nu
opt
ori
oricând
oricare
oricât
orice
oricînd
oricine
oricît
oricum
oriunde
până
patra
patru
patrulea
pe
pentru
peste
pic
pînă
poate
pot
prea
prima
primul
prin
puţin
puţina
puţină
rog
sa
săi
sale
şapte
şase
sau
său
se
şi
sînt
sîntem
sînteţi
spate
spre
ştiu
sub
sunt
suntem
sunteţi
sută
ta
tăi
tale
tău
te
ţi
ţie
timp
tine
toată
toate
tot
toţi
totuşi
trei
treia
treilea
tu
un
una
unde
undeva
unei
uneia
unele
uneori
unii
unor
unora
unu
unui
unuia
unul
vi
voastră
voastre
voi
voştri
vostru
vouă
vreme
vreo
vreun
zece
zero
zi
zice
Feedback