The list of stop words

The following is a list of stop words that are frequently used in different languages.

Where these stops words belong to English, French, German or other normally they include prepositions, particles, interjections, unions, adverbs, pronouns, introductory words, numbers from 0 to 9 (unambiguous), other frequently used official, independent parts of speech, symbols, punctuation. Relatively recently, this list was supplemented by such commonly used on the Internet sequences of symbols as www, com, http, etc.

There are 2 views of stop words: table and list. Just use one most convenient to you.

For the external usage, please, download stop words of particular language as XML, TXT or JSON.

 Json  Xml  Txt
1 a
2 aby
3 aj
4 ak
5 ako
6 ale
7 alebo
8 and
9 ani
10 áno
11 asi
12
13 bez
14 bol
15 bola
16 boli
17 bolo
18 buď
19 bude
20 budem
21 budeme
22 budeš
23 budete
24 budú
25 by
26 byť
27 cez
28 či
29 čo
30 ďalší
31 ďalšia
32 ďalšie
33 dnes
34 do
35 ešte
36 for
37 ho
38 i
39 iba
40 ich
41 iné
42 iný
43 ja
44 je
45 jeho
46 jej
47 ju
48 k
49 kam
50 každá
51 každé
52 každí
53 každý
54 kde
55 keď
56 kto
57 ktorá
58 ktoré
59 ktorí
60 ktorou
61 ktorý
62 ku
63 lebo
64 len
65 ma
66
67 mať
68 máte
69 medzi
70 menej
71 mi
72 mna
73 mne
74 mnou
75 môcť
76 môj
77 moja
78 moje
79 môže
80 musieť
81 my
82 na
83 nad
84 nám
85 náš
86 naši
87 nech
88 než
89 nič
90 nie
91 niektorý
92 nová
93 nové
94 noví
95 nový
96 o
97 od
98 odo
99 of
100 on
101 ona
102 oni
103 ono
104 ony
105 po
106 pod
107 podľa
108 pokiaľ
109 potom
110 práve
111 pre
112 prečo
113 pred
114 predo
115 preto
116 pretože
117 pri
118 prvá
119 prvé
120 prví
121 prvý
122 pýta
123 s
124 sa
125 si
126 sme
127 so
128 som
129 späť
130 ste
131
132 svoj
133 svoje
134 svojich
135 svojím
136 svojími
137 ta
138
139 tak
140 takže
141 tam
142 táto
143 te
144
145 teda
146 ten
147 tento
148 the
149 tieto
150 tiež
151 to
152 toho
153 tohoto
154 tom
155 tomto
156 tomuto
157 toto
158 tu
159
160 túto
161 tvoj
162 tvojími
163 ty
164 tým
165 týmto
166
167 v
168 vám
169 váš
170 vaše
171 viac
172 vo
173 však
174 všetok
175 vy
176 z
177 za
178 že
179 zo
a
aby
aj
ak
ako
ale
alebo
and
ani
áno
asi
bez
bol
bola
boli
bolo
buď
bude
budem
budeme
budeš
budete
budú
by
byť
cez
či
čo
ďalší
ďalšia
ďalšie
dnes
do
ešte
for
ho
i
iba
ich
iné
iný
ja
je
jeho
jej
ju
k
kam
každá
každé
každí
každý
kde
keď
kto
ktorá
ktoré
ktorí
ktorou
ktorý
ku
lebo
len
ma
mať
máte
medzi
menej
mi
mna
mne
mnou
môcť
môj
moja
moje
môže
musieť
my
na
nad
nám
náš
naši
nech
než
nič
nie
niektorý
nová
nové
noví
nový
o
od
odo
of
on
ona
oni
ono
ony
po
pod
podľa
pokiaľ
potom
práve
pre
prečo
pred
predo
preto
pretože
pri
prvá
prvé
prví
prvý
pýta
s
sa
si
sme
so
som
späť
ste
svoj
svoje
svojich
svojím
svojími
ta
tak
takže
tam
táto
te
teda
ten
tento
the
tieto
tiež
to
toho
tohoto
tom
tomto
tomuto
toto
tu
túto
tvoj
tvojími
ty
tým
týmto
v
vám
váš
vaše
viac
vo
však
všetok
vy
z
za
že
zo
Feedback