The list of stop words

The following is a list of stop words that are frequently used in different languages.

Where these stops words belong to English, French, German or other normally they include prepositions, particles, interjections, unions, adverbs, pronouns, introductory words, numbers from 0 to 9 (unambiguous), other frequently used official, independent parts of speech, symbols, punctuation. Relatively recently, this list was supplemented by such commonly used on the Internet sequences of symbols as www, com, http, etc.

There are 2 views of stop words: table and list. Just use one most convenient to you.

For the external usage, please, download stop words of particular language as XML, TXT or JSON.

 Json  Xml  Txt
1 aderton
2 adertonde
3 adjö
4 aldrig
5 alla
6 allas
7 allt
8 alltid
9 alltså
10 än
11 andra
12 andras
13 annan
14 annat
15 ännu
16 artonde
17 artonn
18 åtminstone
19 att
20 åtta
21 åttio
22 åttionde
23 åttonde
24 av
25 även
26 båda
27 bådas
28 bakom
29 bara
30 bäst
31 bättre
32 behöva
33 behövas
34 behövde
35 behövt
36 beslut
37 beslutat
38 beslutit
39 bland
40 blev
41 bli
42 blir
43 blivit
44 bort
45 borta
46 bra
47
48 dag
49 dagar
50 dagarna
51 dagen
52 där
53 därför
54 de
55 del
56 delen
57 dem
58 den
59 deras
60 dess
61 det
62 detta
63 dig
64 din
65 dina
66 dit
67 ditt
68 dock
69 du
70 efter
71 eftersom
72 elfte
73 eller
74 elva
75 en
76 enkel
77 enkelt
78 enkla
79 enligt
80 er
81 era
82 ert
83 ett
84 ettusen
85
86 fanns
87 får
88 fått
89 fem
90 femte
91 femtio
92 femtionde
93 femton
94 femtonde
95 fick
96 fin
97 finnas
98 finns
99 fjärde
100 fjorton
101 fjortonde
102 fler
103 flera
104 flesta
105 följande
106 för
107 före
108 förlåt
109 förra
110 första
111 fram
112 framför
113 från
114 fyra
115 fyrtio
116 fyrtionde
117
118 gälla
119 gäller
120 gällt
121 går
122 gärna
123 gått
124 genast
125 genom
126 gick
127 gjorde
128 gjort
129 god
130 goda
131 godare
132 godast
133 gör
134 göra
135 gott
136 ha
137 hade
138 haft
139 han
140 hans
141 har
142 här
143 heller
144 hellre
145 helst
146 helt
147 henne
148 hennes
149 hit
150 hög
151 höger
152 högre
153 högst
154 hon
155 honom
156 hundra
157 hundraen
158 hundraett
159 hur
160 i
161 ibland
162 idag
163 igår
164 igen
165 imorgon
166 in
167 inför
168 inga
169 ingen
170 ingenting
171 inget
172 innan
173 inne
174 inom
175 inte
176 inuti
177 ja
178 jag
179 jämfört
180 kan
181 kanske
182 knappast
183 kom
184 komma
185 kommer
186 kommit
187 kr
188 kunde
189 kunna
190 kunnat
191 kvar
192 länge
193 längre
194 långsam
195 långsammare
196 långsammast
197 långsamt
198 längst
199 långt
200 lätt
201 lättare
202 lättast
203 legat
204 ligga
205 ligger
206 lika
207 likställd
208 likställda
209 lilla
210 lite
211 liten
212 litet
213 man
214 många
215 måste
216 med
217 mellan
218 men
219 mer
220 mera
221 mest
222 mig
223 min
224 mina
225 mindre
226 minst
227 mitt
228 mittemot
229 möjlig
230 möjligen
231 möjligt
232 möjligtvis
233 mot
234 mycket
235 någon
236 någonting
237 något
238 några
239 när
240 nästa
241 ned
242 nederst
243 nedersta
244 nedre
245 nej
246 ner
247 ni
248 nio
249 nionde
250 nittio
251 nittionde
252 nitton
253 nittonde
254 nödvändig
255 nödvändiga
256 nödvändigt
257 nödvändigtvis
258 nog
259 noll
260 nr
261 nu
262 nummer
263 och
264 också
265 ofta
266 oftast
267 olika
268 olikt
269 om
270 oss
271 över
272 övermorgon
273 överst
274 övre
275
276 rakt
277 rätt
278 redan
279
280 sade
281 säga
282 säger
283 sagt
284 samma
285 sämre
286 sämst
287 sedan
288 senare
289 senast
290 sent
291 sex
292 sextio
293 sextionde
294 sexton
295 sextonde
296 sig
297 sin
298 sina
299 sist
300 sista
301 siste
302 sitt
303 sjätte
304 sju
305 sjunde
306 sjuttio
307 sjuttionde
308 sjutton
309 sjuttonde
310 ska
311 skall
312 skulle
313 slutligen
314 små
315 smått
316 snart
317 som
318 stor
319 stora
320 större
321 störst
322 stort
323 tack
324 tidig
325 tidigare
326 tidigast
327 tidigt
328 till
329 tills
330 tillsammans
331 tio
332 tionde
333 tjugo
334 tjugoen
335 tjugoett
336 tjugonde
337 tjugotre
338 tjugotvå
339 tjungo
340 tolfte
341 tolv
342 tre
343 tredje
344 trettio
345 trettionde
346 tretton
347 trettonde
348 två
349 tvåhundra
350 under
351 upp
352 ur
353 ursäkt
354 ut
355 utan
356 utanför
357 ute
358 vad
359 vänster
360 vänstra
361 var
362 vår
363 vara
364 våra
365 varför
366 varifrån
367 varit
368 varken
369 värre
370 varsågod
371 vart
372 vårt
373 vem
374 vems
375 verkligen
376 vi
377 vid
378 vidare
379 viktig
380 viktigare
381 viktigast
382 viktigt
383 vilka
384 vilken
385 vilket
386 vill
aderton
adertonde
adjö
aldrig
alla
allas
allt
alltid
alltså
än
andra
andras
annan
annat
ännu
artonde
artonn
åtminstone
att
åtta
åttio
åttionde
åttonde
av
även
båda
bådas
bakom
bara
bäst
bättre
behöva
behövas
behövde
behövt
beslut
beslutat
beslutit
bland
blev
bli
blir
blivit
bort
borta
bra
dag
dagar
dagarna
dagen
där
därför
de
del
delen
dem
den
deras
dess
det
detta
dig
din
dina
dit
ditt
dock
du
efter
eftersom
elfte
eller
elva
en
enkel
enkelt
enkla
enligt
er
era
ert
ett
ettusen
fanns
får
fått
fem
femte
femtio
femtionde
femton
femtonde
fick
fin
finnas
finns
fjärde
fjorton
fjortonde
fler
flera
flesta
följande
för
före
förlåt
förra
första
fram
framför
från
fyra
fyrtio
fyrtionde
gälla
gäller
gällt
går
gärna
gått
genast
genom
gick
gjorde
gjort
god
goda
godare
godast
gör
göra
gott
ha
hade
haft
han
hans
har
här
heller
hellre
helst
helt
henne
hennes
hit
hög
höger
högre
högst
hon
honom
hundra
hundraen
hundraett
hur
i
ibland
idag
igår
igen
imorgon
in
inför
inga
ingen
ingenting
inget
innan
inne
inom
inte
inuti
ja
jag
jämfört
kan
kanske
knappast
kom
komma
kommer
kommit
kr
kunde
kunna
kunnat
kvar
länge
längre
långsam
långsammare
långsammast
långsamt
längst
långt
lätt
lättare
lättast
legat
ligga
ligger
lika
likställd
likställda
lilla
lite
liten
litet
man
många
måste
med
mellan
men
mer
mera
mest
mig
min
mina
mindre
minst
mitt
mittemot
möjlig
möjligen
möjligt
möjligtvis
mot
mycket
någon
någonting
något
några
när
nästa
ned
nederst
nedersta
nedre
nej
ner
ni
nio
nionde
nittio
nittionde
nitton
nittonde
nödvändig
nödvändiga
nödvändigt
nödvändigtvis
nog
noll
nr
nu
nummer
och
också
ofta
oftast
olika
olikt
om
oss
över
övermorgon
överst
övre
rakt
rätt
redan
sade
säga
säger
sagt
samma
sämre
sämst
sedan
senare
senast
sent
sex
sextio
sextionde
sexton
sextonde
sig
sin
sina
sist
sista
siste
sitt
sjätte
sju
sjunde
sjuttio
sjuttionde
sjutton
sjuttonde
ska
skall
skulle
slutligen
små
smått
snart
som
stor
stora
större
störst
stort
tack
tidig
tidigare
tidigast
tidigt
till
tills
tillsammans
tio
tionde
tjugo
tjugoen
tjugoett
tjugonde
tjugotre
tjugotvå
tjungo
tolfte
tolv
tre
tredje
trettio
trettionde
tretton
trettonde
två
tvåhundra
under
upp
ur
ursäkt
ut
utan
utanför
ute
vad
vänster
vänstra
var
vår
vara
våra
varför
varifrån
varit
varken
värre
varsågod
vart
vårt
vem
vems
verkligen
vi
vid
vidare
viktig
viktigare
viktigast
viktigt
vilka
vilken
vilket
vill
Feedback